לקראת דיון בבג"ץ מנשה

מאי 18, 2012 ע"י

ביום ב' ה- 04/06/2012, יתקיים בבג"ץ הדיון בעתירת המועצה האזורית מנשה נגד משרד הפנים ושר הפנים, על החלטתם לאחד את קציר ומנשה.

הדיון יהיה עמוס וגדוש ויופיעו בו הגורמים הבאים:

  1. העותרים של בג"ץ מנשה המקורי – המועצה האזורית, עמותת הרווחה שלה ועוד 3 קיבוצים. עורך הדין שידבר בשמם יטען, כי החלטת שר הפנים על האיחוד נעשתה מנימוקים פסולים, ויבקש לבטלה. לנוסח העתירה
  2. תושבי חריש – נציגם יטען כי הזכות לבחור ולהיבחר כוללת גם את תושבי חריש, ויקרא לבחירות במועצה קציר חריש. לנוסח העתירה
  3. תושבי קציר – גוזלן, סנדרוב וקומם, שיטענו כי החלטת שר הפנים שגויה וכי האופציה העדיפה היא המשך קיום מועצה מקומית קציר חריש עד הקמת העיר החרדית, ולאחר מכן מועצה מקומית בקציר. לנוסח העתירה
  4. משרד הפנים, באמצעות פרקליטות המדינה, ישיב לעתירות אחת לאחת. לעתירת מנשה התשובה הפשוטה היא כי מדובר בתהליך שהבשיל במשך שנים ומגובה ע"י כל הגורמים המקצועיים

לעתירת תושבי חריש ישיב משרד הפנים, כי אין לתת לאוכלוסיה קטנה את זכות ההכרעה על דמותה העתידית של עיר הגדולה מאה מונים מאוכלוסיית היישוב כיום. כמו כן יסביר משרד הפנים, כי החליט להטות אוזן קשבת לטענותיהם על חוסר ייצוג וייתן לכך מענה בשיתופם בהנהלת היישוב.

לעתירת גוזלן ושו"ת התשובה בנושא האיחוד כמו בתשובה למנשה, וכי הקמת מועצה המונה פחות מעשרת אלפים תושבים אסורה על פי חוק. לתשובת משרד הפנים.

5. האגודה השיתופית קציר תשיב לבג"ץ מנשה ולעותרים הנוספים בתיאור השתלשלות הדברים שהובילו להחלטה על האיחוד, יודגש אופיו הקהילתי של קציר, היכולות והפוטנציאל שלו. כמו כן, יסתרו כל טענות מנשה על חוסר הגינות, מחטפים ושאר טענות שנטענו כנגד האיחוד. לסיכום תתואר האווירה החיובית בעד מהלך האיחוד ביישוב, על כל המשתמע מכך. תשובת האגודה

6. פיצ'י דובינר ואשר שער, שהצטרפו כמשיבים לעתירת גוזלן, יפריכו את הנאמר בעתירה ככל שהדברים קשורים למניעיהם האישיים ואף לעובדות המתוארות בעתירה הנ"ל. לנוסח התשובה

כמובן שלא מדובר בישיבת בית משפט רגילה, ורובו המכריע של החומר כבר ידוע ומוכר לשופטים. סביר להניח שירצו לשאול את העותרים והמשיבים לגבי נקודות מסוימות כדי להבהיר או לחדד דברים.

אנו מקווים מאוד כי בישיבה הזו ידחו השופטים את העתירה של מנשה ושאר העותרים על הסף.

אם זה יהיה המצב, האיחוד יצא לדרך, ותתקיים התחייבות המדינה (בבג"ץ דובינר) לכך שתושבי קציר יצביעו בבחירות הקרובות במוא"ז מנשה.

להתראות

גדעון מגל

יו"ר ועד האגודה

נושאים קשורים

תגיות

שתף דף זה

468 ad