מהון להון

נובמבר 8, 2016 ע"י

 

חברי האגודה שלום,%d7%a9%d7%a9

לאחרונה אנו עדים להסתה פרועה כנגד האגודה, הסתה של חברים אשר חלקם בחרו לעזוב את היישוב או את האגודה. הדבר גובל בהוצאת לשון הרע על שימוש לא תקין לכאורה בכספי ציבור, על גביה לא חוקית של כספים וכד'.

אנסה להבהיר במעט לאלה "שלא ידעו את יוסף ".

בתחילת שנות התשעים נתקבלה החלטה של האסיפה הכללית לגבייה של סכום חברות לאגודה. התקופה היא עוד בטרם הקמת מועצת קציר חריש. כאשר ועד האגודה היה אחראי גם לצרכיו המוניציפליים של הישוב, שמנה אז עשרות משפחות בלבד עם אמצעים דלים.

הקמת בית לולה – באמצעות קרן היסוד נמצא תורם שהיה מעוניין להקים מועדון קהילתי בארץ.

התנאי להקמת המועדון היה השתתפות היישוב. הגוף המיישב (התאחדות האיכרים) לא העמיד סיוע כלכלי, המועצה דאז התנגדה, ולכן הוועד באותה עת הביא לאישור האסיפה את ההצעה להקים קרן פיתוח למוסדות ציבור אשר מקור הכנסותיה יהיה מתושבים המבקשים להיקלט בישוב (דבר שמקובל בכל האגודות השיתופיות). ההחלטה נתקבלה עפ"י המלצת ועד האגודה וקיבלה את אישור רשם האגודimg_2079ות וברית הפיקוח.

בעקבות החלטה זו, הועברה התחייבות לקרן היסוד להשתתפות הוועד בהקמת המועדון.

רק החלטה זו של האסיפה הביאה את קרן היסוד להשקיע תרומה זו ביישובנו.

עם התרחבות היישוב והקמת מועצת טל עירון / קציר חריש, ועד האגודה, שעמדתי בראשו באותה עת, הגיע להבנות ולהסכם לשיתופי פעולה במיזמי ציבור, על בסיס של השקעת האגודה כנגד השקעה של המועצה והשקעה של המוסדות (שיטת המצ'ינג).

עפ"י החלטות האסיפה הכללית ובשל התרחבות היישוב ועלייה בצרכים, השתנה סכום דמי החברים הנקלטים לקרן הפיתוח מעת לעת.

כספים אלה, הביאו את המוסדות להקמתם, ביסוסם ופיתוחם של מבני ציבור רבים שנועדו לרווחת הציבור. כמו בריכת שחיה, בית לולה, מבני פיס, מתקני ספורט ועוד.

ההשקעה הכוללת בהם נאמדת בעשרות מיליונים של שקלים.

דוגמא מהשבועיים האחרונים – מגרש הכדורסל ליד הבריכה הושבת בגלל אי כשירותו. בשיחות עם ראש מועצה, גזבר המועצה, מזכיר הוועד המקומי ואנוכי הוחלט לקדם את שיקום מגרש הכדורסל בהשתתפות של האגודה ב-1/3 ועד מקומי 1/3, המועצה 1/3.

 

כך יש בכוונת ועד האגודה לקדם גם פרויקטים דומים של מגרשי משחקים ועוד.

img_2110

בנוסף, אסיפת החברים החליטה להשתמש בכספים אלה גם לרווחתם של התושבים בסבסוד פעילויות הנמשכות עד היום כגון: מנוי לבריכה, חוגים, פעילות צופים, פעילויות תרבות, ערבי שבועות, סוכות, פורים, הרצאות ועוד.

יצוין, כי על פי דיני הרשויות המקומיות, תקציב הוועד המוניציפלי של היישוב, מיועד למטרות מסוימות בלבד, הקבועות בחוק. לפיכך, במרבית הישובים במדינת ישראל פועלת אגודה קהילתית, במסגרתה ניתן להשקיע, ליזום ולארגן פעילויות והשקעות, אשר לא ניתן במסגרת הרשות המקומית והוועד המוניציפלי.

כל אלה הפכו את קציר לאבן שואבת לחברים חדשים, ובעשור השני להקמתו היישוב הכפיל ואף שילש את אוכלוסייתו.

בעשור האחרון הייתה עלייה חדה מאוד בערך הנדל"ן ביישוב, זאת גם ובעיקר בגלל התשתית הראשונית הקהילתית של האגודה.

לאחרונה, מספר חברים אשר בחרו לעזוב את היישוב מבקשים חזרה את דמי חברותם באגודה בטענות שונות. מעבר לעובדה שמדובר במשאב קהילתי העומד לכלל הציבור, בקשה זו תמוהה בעיני. זאת לאחר שאלה סיימו לנצל משאבים אלה לרווחתם וכעת בחרו לעזוב את היישוב.

לצערי, חברים אלה בחרו שלא לראות את הזיקה בין השקעות האגודה אשר הביאו לצמיחת היישוב לבין תשואת הנדל"ן אותה הם בחרו לממש כעת ברווח של עשרות אם לא מאות אחוזים.

אחת החברות הרחיקה לכת ואמרה "שאינה משתמשת בבריכה ולכן החזירו לי את כספי … אין לי ילדים בצופים ולכן אין לי צורך בצופים", ועוד…

 

תיקון החוק שקבע להפסיק את ועדות הקליטה ביישובים שמונים מעל ארבע מאות משפחות ולבטלם כליל בישובים שאינם בגליל ובנגב, מעמידה תושבים חדשים בפני הברירה שלא להצטרף לאגודה ולא לשלם את דמי החבר, למרות שרובם ככולם נהנים ממשאבי האגודה ומנכסיה.

חברי אגודה אחרים, מעטים במספר, חשים לכאורה מנוצלים: "אנחנו השקענו ואחרים נהנים..". אך בד בבד עליהם לראות את כלל התמונה, התשתית הקהילתית של היישוב, שיסודה באגודה השיתופית, הייתה המניע לעלייתם של משפחות רבות ליישוב ולעלייה בביקוש ומכאן לעלייה במחירי הנדל"ן.

IMG_0996

מדיניות הוועד היא להגדיל את מספר חברי האגודה, זאת על מנת להרחיב את הפעילות הקהילתית. ועד האגודה מברך משפחות רבות המביעות את רצונן להצטרף לאגודה, גם אם אינן חייבות כעת.

 

 

קומץ אנשים אשר ניצלו את היישוב ובחרו לממש את העלייה בערך הנדל"ן והחליטו לעזוב את קציר מנסים לסחוט כספים נוספים מהאגודה בבקשה להחזר השקעתם.

כספים אלה טמונים ביסודות מבני הציבור או בשירות אותו קיבלו, בחינוך הנוער, בתרבות ועוד, ולא במזומנים נזילים אשר ניתן לסחור בהם. 

מידי שנה מועבר מאזן האגודה לאישור האסיפה ובו יתרת הון האגודה הנזיל, המאזן מקבל את אישור האסיפה ובה בעת את אישור התקציב להמשך השקעה באגודה. מאזן זה מקבל גם את אישור רשם האגודות וברית הפיקוח.

האם קומץ אנשים אלה בחר להתעלם מהחלטתו שלו, רק בגלל שהוא בחר לנטוש את היישוב ולממש את העלייה המטאורית במחיר הנדל"ן?

ועד האגודה והתושבים בקהילה, אשר הביאו להשבחתו של היישוב, רואים עצמם שותפים ואחראים לעלייה זו במחיר הנדל"ן.

 

קציר נחשב ליישוב שבו יחס המתנדבים לאוכלוסייה הוא הגדול במועצה ומהגדולים בארץ. הוועד גאה בתושבי היישוב ובחברי האגודה, אך עשבים שוטים מנסים לקעקע מרקם זה, תוך גיוס פומבי של חברים נגד הממסד, נגד החלטת רשם האגודות, נגד ברית פיקוח ונגד החלטותיהם שלהם שנתקבלו באסיפה כללית. כל זאת לקידום צרכיהם האישיים ותוך פגיעה בקהילה.

יוזכר, ביום 24/6/2013, קיבלה אסיפת החברים של האגודה החלטה ברוב קולות מוחלט, כי על פי תקנון האגודה ופקודת האגודות השיתופיות, יש להחזיר את הון האגודה לחבר שחברותו באגודה פקעה, לאחר הפחתת ההשקעות שבוצעו לאורך השנים, דהיינו בהתאם ליתרת ההון אשר אינו מושקע באותה העת, חלקי מספר חברי האגודה.

אותם החברים לשעבר אשר מלינים עתה כנגד נוהל החזר הון האגודה, אינם מכבדים למעשה החלטה אשר התקבלה באופן דמוקרטי על ידי חברי האגודה ומבקשים לעצמם כספים ביתר, על חשבון האגודה וחבריה.

מחובתנו לגנות את ניסיונם בשאט נפש.                                         

 

     בברכת חברים,

     גוזלן דוד                                         

     יו"ר ועד האגודה

נושאים קשורים

תגיות

שתף דף זה

468 ad