תוצאות הבחירות לוועד האגודה

נובמבר 28, 2014 ע"י

115 חברים הגיעו אמש להצביע בבחירות שנערכו לוועד האגודה ובחרו שבעה נציגים לוועד שיכהן שנתיים. בהצלחה לוועד הנבחר

לכתבה המלאה

מסכמים קדנציה

נובמבר 19, 2014 ע"י

ועד האגודה מסכם שנתיים של פעילות אינטנסיבית שכללה עשייה פורייה והניבה הישגים משמעותיים ביותר לחבריה. לראשונה, יצר ועד האגודה הכנסות שוטפות לאגודה שיופנו חזרה לרווחת החברים

לכתבה המלאה